default-header
HomeVereinigingKemissiesFinansjeele-cie

Finansjeele-cie

VV de Gangmaekers is ein gezónj vereiniging diej klaor is väör te toekoms!

De finansjele kemissie besjteitj oêt ein veertal lede, te wete Jan Naus, Maurice Schreurs, Etienne Brouns en Willem Delhoofen. Eder lid van deze kemissie hieët ziên eige zelfsjtenjige take. Jan zörgtj väör alles róndjóm de lede van de vereiniging. Etienne zörgtj väör alles op finansjeel gebied van evenemente. Maurice hieët nao jaorelangk de adminesjtrasie van de vereiniging te höbbe verzörgtj vanaaf noe ein advizerendje rol. Willem hieët as väörzitter/penningmeister zitting in ‘t algemein en dageliks besjtuur van de vereiniging, verder is d’r verantjwoeërdelik väör de aafhanjeling van alle finansjele verplichtinge.

Naodet Maurice hieët aangekondigdj te sjtoppe mèt ‘t veure van de adminesjtrasie, ziên wae op zeuk gegaon nao ein vervanger. Oêteindelik bleek det wae nog ein zieër kundig persoeën bènne de geledere van oos vereiniging te höbbe, namelik aod prins Jos I (laes Jos van Halbeek). Jos hieët jaorelangk ervaring as akkountant en waas bereidj óm de taak van Maurice op zich te numme. Zoeëas aafgeloupe jaorvergadering ouch al is gebleke waerdj de noewe frisse blik van Jos op adminisjtratief gebied as zieër prettig ervare!

Wae kónne as vereiniging trots zeen op oze finansjele situwasie! De finansjeel gezónj situwasie is mede te danke aan de organizasie van groeëte evenemente zoeëas ‘t TVK, sjponzoring, krities bliêve op kóste en ‘t opsjtèlle van begrueëtinge. ’t Opsjtèlle van begrueëtinge is ein aantal jaor geleje ingeveurdj op väörsjpraok van ós besjermvrouwe Elies Pijpers. Wae höbbe es vereiniging gesjpaardj óm de kómmendje jaore ouch groeëtere oêtgave te kónnedoon (dingk aane noewe prinsewage, noewe hoêssjtiel en noew dekaor), sónger ós drek zörg te mótte make väör de toekoms.

Belangriek hiejbiej is oêteraard waal det wae es kemissie krities zólle mètkiêke nao de oêtgave en bliêve monitore of de köste bènne de aafgesjproeëke begrueëtinge bliêve.

Es finansjele kemissie wille wae ederein ein sjoeëne vastelaovendj winse!

Kontakt opnumme?

Väörzitter: Willem Delhoofen

Jos van Halbeek
Etienne Brouns

Email: gangmaekershael@gmail.com

Finansjeele-cie